Andreas Nordh – it-pedagog med blogg

It-pedagog är en relativt ny bransch inom dagens skolor. Teknikens snabba utveckling sedan slutet av 90-talet har gjort det nödvändigt att anställa personal som har fokus på internet och användningen av detta – här kommer en it-pedagog väl till pass. Att beskriva exakt vad det är en pedagog av det här slaget sysslar med kan vara lite knivigt, men ofta handlar det om att vara beredd på att rycka in och hjälpa till med uppgifter av alla de slag. Att lösa tekniska it-problem är bara en liten del av arbetsuppgifterna, att coacha, inspirera och informera om hur plattformar av olika slag kan komma till användning är en annan del.

Som it-pedagog på Ekillaskolan i Sigtuna är Andreas Nordh en mycket uppskattad person. Han är en av de komponenter som starkast bidragit till att skolan vunnit Webbstjärnan för det arbete eleverna gjort med internet som utgångspunkt. När det gäller elevarbete med internet består en del av pedagogiken i att hitta fram till ett hälsosamt och i viss mån även kritisk inställning till nätet. På grund av de många impulser internet skapar och särskilt hos oerfarna personer, är det viktigt att framför allt unga människor lär sig att ha en stabil och trygg attityd gentemot den information som de kommer i kontakt med.

It-pedagog agerar länk mellan elever och internet

It-pedagog är ett framtidsyrke

Den som vill utbilda sig till it-pedagog har ett gott exempel i Andreas Nordh. Då yrket är svårdefinierat innebär det också att det är mycket flexibelt och brett. En person med tekniskt kunnande inom internet, kombinerat med en talang för kommunikation, sitter rätt i den här yrkesrollen. Med ett innovativt sinne står dörrarna öppna för att reformera inom undervisningen med hjälp av digitala verktyg. Dagens utveckling går bara åt ett håll och det är mot större och större portioner digitalisering i samhället. Andreas Nordh kan med sitt revolutionerande arbete på Ekillaskolan fungera som en förebild för många av våra framtida it-pedagoger.