Varför IT är viktigt i skolan

Teknik finns överallt i dagens samhälle och stort sett alla yrkeskategorier, oavsett om du arbetar som lärare, inom vården eller som journalist, förväntas ha en grundläggande it-kunskap. Därför är det också viktigt att skolan följer med i utvecklingen och lär eleverna teknikens möjligheter och dess begränsningar. I skolan ska eleverna förberedas inför vuxen- och arbetslivet och undervisningen behöver anpassas utifrån vad samhället och arbetsmarknaden kräver. Det är viktigt att inte bara upplysa om fördelarna med den nya tekniken utan även att vara kritisk. Frågeställningar som hur integriteten fungerar på nätet samt tankar om säkerhet och vad man inte bör ladda upp i form av kommentarer, bilder och filmer bör diskuteras.

Den allt mer omfattande it-användningen i skolan har mötts av en del kritik, bland annat menar kritiken att det inte är självklart att ökad datoranvändning förbättrar elevernas kunskaper och förmåga till inlärning. I en forskningsrapport om it-användningen i skolorna, framkommer att det inte bara behövs utrustning i form av datorer, utan också att beslutsfattare tar fram hållbara strategier och gör upp konkreta planer på hur teknik kan användas som ett stöd för inlärning. Det är också viktigt att det eleverna lär sig är av nytta när de kommer ut i arbetslivet. Man bör se tekniken som en stor möjlighet och källa till kunskap, men det är viktig att vara kritisk.

Skolan ska ge eleverna en grund för kommande arbetslivet

Skolan och IT

Samtidigt som it blir alltmer vanligt i undervisningen används inte möjligheterna på rätt sätt och det är långt ifrån alla skolor där tekniken är en naturlig och integrerad del av undervisningen. Enligt läroplanen ska eleverna lära sig använda modern teknik för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, men så är alltså inte fallet överallt. Vad ska man göra åt detta och är det ett problem? Att datoranvändningen skiljer sig stort mellan olika skolor kan ge en negativ konsekvens för elever senare i livet när de ska ut i arbete. Eftersom de flesta branscher kräver it-kunskap, drabbas elever som inte lärt sig detta i skolan. Det är därför viktigt att lärarna utbildas.