Webbstjärnan

Webbstjärnan är en skoltävling som årligen anordnas av Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Utbildningen är öppen för alla grund- och gymnasieelever i Sverige och syftet är att lära sig mer om internet och hur teknik kan användas som ett naturligt pedagogiskt verktyg i skolundervisningen. Uppgiften för alla tävlande är att skapa en webbplats och därmed lära sig grunderna i webbpublicering. I samband med tävlingen Webbstjärnan stöter eleverna på frågor som rör internethyfs, upphovsrätt samt vad som är lämpligt respektive olämpligt att lägga ut i form av ord, bilder och filmer för publicering på internet. Tävlingsbidraget ska inkluderas i den ordinarie undervisningen.

I Webbstjärnan delas eleverna in i fyra tävlingsklasser beroende på ålder. Eftersom varje tävlingsklass sträcker sig över ett brett åldersspann tar man vid bedömningen hänsyn både till ålder och den förväntade förkunskapsnivån. Flera av de gymnasieelever som medverkar i tävlingen gör det med det projektarbete som alla elever gör under tredje året. Att skapa ett examensarbete där rörlig bild ingår samt en möjlighet att interagera med allmänheten genom att eleverna lägger ut sitt projekt på webben, tillför ytterligare en dimension på examensarbetet som tidigare inte varit möjlig. Vinnarna i samtliga klasser koras varje år i maj och tävlingen går att följa på sociala medier som Facebook.

Webbstjärnan bidrar till aktiva användare

Webbstjärnan skapar aktiva användare som blir medvetna konsumenter. Att själv medverka till innehållet på webben gör att eleverna får reflektera och samtala över vad de lägger ut. Skolorna diskuterar även frågor, som t.ex. hur det känns om man får en obehaglig kommentar, vilka bilder som är tillåtna att använda och hur eleverna ska reagera om de får se sin bild publicerad på någon annans webbplats. Syftet är inte bara att lära sig att producera material för webben utan även att bidra till en bättre stämning på internet och vad man själv kan göra för att medverka till detta. För att eleverna ska kunna komma igång erbjuds lärarna en introduktion.

Webbstjärnan lär elever hur man producerar på nätet